15.06.2017

Informacja!!

Uprzejmie informujemy, że do dnia 16.06.2017 należy wnieść opłatę startową, żeby otrzymać koszulkę we wskazanym przez siebie rozmiarze i typie. Po tym terminie koszulki będą przydzielane wg dostępności.

Jednocześnie informujemy, że opłata wniesiona przelewem do dnia 23.06.2017 wynosi 30 zł, uczestnicy którzy do tego czasu nie uiszczą zapłaty zostaną usunięci z listy startowej,
natomiast opłata uiszczona w dniu zawodów to 40 zł. Zapisy w dniu zawodów możliwe będą tylko w przypadku nie wyczerpania miejsc przy zapisach elektronicznych.
Powrót